Assamblea del CRUAB

Benvolguts membres del CRUAB,
En vistes dels resultats al doodle sobre la vostra disponibilitat de cara a la propera assemblea i tenint en compte la disponibilitat de la junta, es convoca aquest dimecres 19, a les 17:30, la primera assemblea del curs, a l'hotel d'entitats. L'ordre del dia de la reunió és el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de la Junta.
3. Estat de comptes.
4. Publicitat
5. Activitats
5.1. Valoració de les últimes activitats.
5.2. Proposta i organització de les properes activitats.
5.3. Festa Major de la UAB.
5.4. Cruolònies.
6. Organització interna
6.1. Comissions.
6.1.1. Reestructuració de les comissions
6.1.2. Comissió de compres (sol·licitat per Abel Muñoz).
6.2. Règim intern.
6.3. Pàgina web i comunicacions.
6.4. Direcció del club (sol·licitat per Abel Muñoz).
6.5. Sobrenoms (sol·licitat per Abel Muñoz).
6.6. Novençans (sol·licitat per Abel Muñoz).
6.7. Comunicació CRUAB-Dinamització comunitària.
7. Afers urgents o de tràmit.
8. Torn obert de paraules.


Creat: 16/10/2016 19:34

Comentaris

Bloquejar comentaris de